واحد گشت مشهد
سرویس های دربستی
سرویس های دربستی

سرویس های دربستی

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد شرکت واحد گشت مشهد آمادگی دارد جهت خدمت رسانی به مشتریان آزاد و...

اطلاعات بیشتر

چرا واحد گشت
چرا واحد گشت

چرا واحد گشت

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-33446600 شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد ...

اطلاعات بیشتر

پیام مدیرعامل
پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

سپاس خالق بی همتا را که توفیق خدمت به زائرین و مجاورین علی بن موسی الرضا (ع)، امام مهربانی ها را به این بنده حقیر (مصطفی گوهری مقدم) در شرکت واحد گشت مشهد به عنوان مدیر ع...

اطلاعات بیشتر

جدید
خجسته میلاد حضرت معصومه (س)
1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051 شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشه...
جدید
روز ملی ایمنی حمل و نقل
1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051 شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشه...
جدید
دهه فجر گرامی باد
1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051 شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشه...
جدید
26 آذر روز ملی حمل و نقل گرامی باد
1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051 شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشه...