خانه ملک

  : خانه ملک

خانه ملک از لحاظ معماری تلفیقی از معماری سنتی و اروپایی است به طوریکه نماسازی ها بر اساس معماری سنتی و پلانهای اجرا شده بر اساس معماری اروپایی است.

وی افزود: فضای کنونی خانه ملک تنها نیمی از بنای اصلی خانه و قسمت بیرونی و رسمی خانه را تشکیل می دهد و نیم دیگر که قبل از سال 1370 تخریب شده قسمت اندرونی و حریم شخصی زندگی حاج حسین ملک بوده است.

طغرایی اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان و بنای خانه ملک متعلق به سازمان میراث فرهنگی و حیاط خانه در مالکیت صندوق احیای آثار تاریخی که زیرمجموعه ای از این سازمان است، می باشد.

مسئول حفظ و احیای محوطه های تاریخی سازمان میراث فرهنگی بیان داشت: صندوق احیای آثار تاریخی پیشنهاد و تغییر کاربری خانه ملک را به هتل میراث داشت که مورد تایید قرار نگرفت و خود سازمان قصد تبدیل خانه ملک را به فضای نمایشگاهی و فروشگاه صنایع دستی و سنتی با حفظ تناسب کاربری دارد.

“حمام خانه ملک تنها نمونه حمام تاریخی خصوصی دوره خود در شهر مشهد است. این حمام خصوصی در محوطه حیاط و باغ خانه ملک در زیر تلی از خاک مدفون بود که با حفر گمانه های باستان شناسی کشف شد. مساحت تقریبی این حمام حدود ۱۲۷ متر در زیرزمین با معماری خاص اسلامی است که دارای قسمت های میان در، گرمخانه، سرویس بهداشتی، نمازخانه، آتش دان و محل انبار چوب و مواد سوختنی است. خانه ملک از لحاظ معماری تلفیقی از معماری سنتی و اروپایی است به طوریکه نماسازی ها بر اساس معماری سنتی و پلانهای اجرا شده بر اساس معماری اروپایی است.
فضای کنونی خانه ملک تنها نیمی از بنای اصلی خانه و قسمت بیرونی و رسمی خانه را تشکیل می دهد و نیم دیگر که قبل از سال ۱۳۷۰ تخریب شده قسمت اندرونی و حریم شخصی زندگی حاج حسین ملک بوده است. در حال حاضر ساختمان و بنای خانه ملک متعلق به سازمان میراث فرهنگی و حیاط خانه در مالکیت صندوق احیای آثار تاریخی که زیرمجموعه ای از این سازمان است، می باشد.