باغ پرندگان

  : باغ پرندگان

باغ پرندگان

باغ پرندگان موجود در منطقه گردشگری تجاری سپاد در شهر مشهد تنها و اولین باغ پرندگان منطقه شرق کشور می باشد که با هزینه بالغ بر نهصد میلیون در شهر مشهد ساخته شده است . در باغ پرندگان مشهد انواع پرندگان با گونه های کمیاب ایرانی، آسیایی و آفریقایی موجود است که برای تامین سلامتی بازدیدکنندگان و پرندگان تیم‌های پزشکی بصورت شبانه روزی در باغ پرندگان مشهد حضور دارند و باغ پرندگان مشهد با مجوز اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و سازمان محیط زیست مشهد شروع به کار کرده است.

مجموعه باغ پرندگان سپاد، یکی از شکیل ترین جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی و شهر مشهداست.

باغ پرندگان مشهد از جاذبه های گردشگری این شهر زیارتی محسوب می شود که اولین باغ پرندگان در شرقی کشور بوده. تیم های متخصص پزشکی که یه صورت شبانه روزی در این باغ پرندگان مستقر هستند تا موارد بهداشتی برای حضور گردشگران تامین شود.