مصلای طرق

  : مصلای طرق

این بنای قدیمی که اکنون در حاشیه روستای طرق و در 14 کیلومتری شرق مشهد قرار دارد، باقی مانده ساختمان مصلایی است که درسال 837 ق. درکنار دیگر بناها احداث شده و محل برگزاری اجتماعات مذهبی بوده است.
این محل درسفرهای کاروانی قدیم ، منزل و مکان توقف موقت به شمار می آمد و به همین دلیل چندین کاروانسرا و رباط به وسیله صفویان در آن ایجاد شده بود که در سفرنامه ها به آن ها اشاره شده است . این مصلی شامل یک تالار که بر روی آن گنبدی قرار داشته و یک ایوان مرتفع و محراب بوده است.
درنزدیکی طرق ، تپه ای به نام نادری با حدود 350 متر ارتفاع وجود دارد که بقایای سفال ، کوزه شکسته و خشت های خام در آن دیده شده است و حکایت از قدمت این منطقه تاریخی دارد.

مقبره و رباط ارسلان جاذب ( ایاز ) 
درحدود 40 کیلومتری جنوب شرقی مشهد و در منطقه سنگ بست و شرق جاده و جنب ایستگاه راه آهن مشهد – تهران ، مقبره ای وجود دارد که به ارسلان جاذب ، سپهسالار توس و سردار سلطان محمود غزنوی منسوب می باشد. وی از ممدوحان فردوسی شاعر بزرگ ایران است و ظاهراً پس از وفات در سال 419 یا 420 ق. در این مکان مدفون شده است . این محل درقدیم محل تلاقی شاهراه نیشابور به مرو و قهستان و هرات به مشهد بوده و اهمیت داشته است .
این بنا تاریخی که به میل ایاز معروف می باشد ظاهراً همتایی درطرف دیگر ساختمان داشته و جزو رباط بزرگی بوده که در فاصله سال های 389 تا 421 ق. درزمان حکومت ارسلان درتوس ساخته شده و بنایی گنبددار با مناره است .
ساختمان شامل اتاقی مربعی شکل است که دیوارهای داخلی آن با نقش آجری و در اصل با رنگ های روشن زینت یافته و در بالای دیوارحاشیه دار ، کتیبه ای به خط کوفی و با رنگ آبی درزمینه گل وجود دارد . داخل گنبد با نقوش آجری مزین است و چهار در و روزنه هایی در اطراف آن تعبیه شده است.
مناره آجری درنزدیک بنا و دارای کتیبه ای به خط کوفی است . این اثر تاریخی که با شماره 164 درفهرست آثارتاریخی ایران ثبت شده است ، تحت نظر سازمان میراث فرهنگی خراسان نگهداری می شود.