گنبد سبز مشهد

  : گنبد سبز مشهد

گنبد سبز آرامگاه شیخ مومن استرآبادی مربوط به دوره صفویه است ودر شهرستان مشهد واقع شده واین اثر در تاریخ 5اردیبهشت 1356به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.

بنای تاریخی گنبد سبزشهر مشهد,در خیابان آخوند خراسانی و در وسط میدانی به همین نام واقع شده است.

وجه تسمیه بناگنبد مزین به کاشی کا ری فیروزه ای متمایل به سبز آن می باشد.پلان گنبد سبز 8ضلعی ودارای 4 ایوان است.علاوه بر ایوان وطاق نماها,کاشی کاری های زیبای آن به بقعه جلوه خاص بخشیده است.گنبد سبز,مدفن شیخ محمد مومن عارف می باشد که احتمالا در سال1036قمری بنیان ودر سالهای 1055و1058 تکمیل وتزئین شده است.

شرح زندگانی وکرامات شیخ محمد مومن مشهدی,در کتابی باعنو ان(گنبد سبز مشهد)به قلم مهدی قربانی منتشر شده است.