هفته دفاع مقدس گرامی باد

  : هفته دفاع مقدس گرامی باد

جنگ به وسیله‌ی مردم اداره شد. هم ارتش و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم نیروهای گوناگون، متکی به مردم بودند؛ به ایمان مردم، به عشق مردم، به صفای مردم. (سخنان مقام معظم رهبری؛۱۳۹۰/۰۷/۲   )

 

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی
051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها
33446600-051 شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد

روابط عمومی شرکت واحد گشت مشهد