برگزاری پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه حمل و نقل درون شهری

  : برگزاری پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه حمل و نقل درون شهری

                                                                                             "افتخاری دیگر برای شرکت واحد گشت مشهد "

                                                    مهندس مصطفی گوهری مقدم کاندیدای پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه حمل و نقل درون شهری

                                 دوستان وهمکاران عزیز منتظر حضورتان درانتخابات به تاریخ۹۸/۰۷/۱۷از ساعت۱۰الی ۱۲ در تالاربهشت واقع دربلوارسازمان آب  هستیم.

                                                                                                    ((روابط عمومی شرکت واحد گشت مشهد ))