شهادت امام حسن عسکری تسلیت باد.

  : شهادت امام حسن عسکری تسلیت باد.

ای یازدهم امام شیعه

ای مفتخر از تو نامِ شیعه

بر سامره و حریمِ پاکت

بر مهدی تو سلامِ شیعه

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد.

@vahed_gasht_mashhad