26 آذر روز ملی حمل و نقل گرامی باد

  : 26 آذر روز ملی حمل و نقل گرامی باد

 26 آذر روز  ملی حمل و نقل بر پرچمداران صنعت حمل و نقل و کوشندگان امانتدار و شب زنده داران راه ها و جاده ها مبارک باد.

در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله بخش‏های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‏ شود. تعیین این روز به این مناسبت در سال ۱۳۷۶ به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و برای آگاه‌سازی جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل، از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت.  روز حمل و نقل، روز قدردانی از خدمات ارزشمند رانندگان و سایر دست‌اندرکاران و شاغلان بخش حمل و نقل کشور و فرصتی مناسب برای بازنگری نیازها و مشکلات این بخش می باشد.

                                                                                                 ( روابط عمومی شرکت واحد گشت مشهد )