دهه فجر گرامی باد

  : دهه فجر گرامی باد

فجر انقلاب ، دمیدن خورشید استقلال و آزادی است

امام خمینی (ره)

 دهه فجرمبارک